Yeni Kitablar

Yeni Kitablar

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru professor Cəfər Cəfərov  tərəfindən Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinə hədiyyə olunmuş kitablar

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.(Fars dilində) B.2019. 1nüsxə

2. Vaqif  İsrafilov ,Nizami  Novruzov. Şəxsiyyətin möcüzəsi. B.2006. 1nüsxə

3. “Azərbaycanda ərəb dilinin tədrisi sahəsində mövcud vəziyyət və perspektivlər ” mövzusunda konfransın materialları. B.2019. 1nüsxə

4. Азербайджанский  мультикультурализм. B.2019. 1nüsxə

5. Xəqani Məmmədov  Biblioqrafiya  B.2010. 1nüsxə