Elmi -Tədqiqat Mərkəzi

  1. Türk araşdırmaları bölməsi
  2. Tətbiqi tədqiqatlar bölməsi
  3. Fundamental tədqiqatlar bölməsi

 Dəmirova Gülnar
Mütəxəssis

Cəfərzadə Xəyyam
Mütəxəssis