Sərəncamlar

“Azərbaycan dilində latin qrafikasi ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı Bakı şəhəri,12 yanvar 2004 cü il

Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı // Azərbaycan. – 2007.-21 aprel. – №84. – S. 1

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı . 24 avqust 2007-ci il //Azərbaycan. – 2007.-25 avqust. – № 189. – S. 4

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilində nəşri nəzərdə tutulan əsərlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 30 dekabr 2007-ci il // Azərbaycan. – 2007.-31 dekabr. – № 295. – S. 1

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşrinin maliyyələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı:18 sentyabr 2008-ci il //Azərbaycan. – 2008.-19 sentyabr. – № 210. – S. 2

“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı // Azərbaycan. – 2008.-6 oktyabr. – №3072. – S. 1

2013-cü ilin Azərbaycan Respublikasında “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ili” elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 16 yanvar 2013-cü il //Azərbaycan. – 2013.-17 yanvar. – № 10. – S. 1

Azərbaycan Milli Kitabxanasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (24 iyun2013-cü il) // Azərbaycan. – 2013.-25 iyun. – № 136. – S. 1.

“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (14 fevral 2014-cü il) // Azərbaycan. – 2014.-14 fevral. – № 273.