Oxuculara xidmət işləri şöbəsi

 Əhmədova Sürəyya
Baş kitabxanaçı

Hüseynova Rəna
Baş kitabxanaçı

Mikayılova Fəxridə
Baş kitabxanaçı

Rəcəbova Firəngiz
Baş biblioqraf

Süleymanova Flora 
Böyük kitabxanaçı

Talıbova Sevda
Böyük kitabxanaçı

 Bayramova Nüşabə
Kitabxanaçı

Əsədova Sevinc
Kitabxanaçı

Zalzadə Ruhəngiz
Kitabxanaçı

Aslanlı Sevda
Kitabxanaçı

Orucova Kəmalə
Kitabxanaçı

Xidmət şöbəsi

ADPU-nun əsas korpusunda Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin oxuculara xidmət şöbəsi:-

-dəqiq və təbiət elmləri

-humanitar.ictimai və pedaqoji elmlər üzrə fəaliyyət göstərir

Şöbənin əsas məqsədi oxucuları lazımi dərsliklərlə təmin etməkdir.

Universitetin 2,3, və 4 saylı korpuslarında fəaliyyət göstərən fakültələrə uyğun olaraq kitabxana və oxu zalları fəaliyyət göstərir.

Təxminən bütün kitabxana üzrə 230 yerlik oxu zalları oxucuların istifadəsindədir.