Magistratura və doktorantura şöbəsi

Bayramov Ibrahim
Şöbə müdiri

 Əliyev Rəhim
Baş mütəxəssis

 Mədədov Polad
Baş mütəxəssis

Quliyeva Sevinc
Baş mütəxəssis

Məmmədova Simuzər
Mütəxəssis

Ağakişiyeva Gülnar
Mütəxəssis

Quliyeva Aytən
Tyutor

Zamanlı Dilbər
Operator

Tarixi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində magistratura və doktorantura şöbəsi 1997-ci ildə yaradılmışdır. 1997-2003-cü illərdə şöbəyə Pedaqoji elmlər namizədi, dosent İsa İsmayılov rəhbərlik etmişdir.

“Magistratura və Doktorantura” şöbəsinə 2003-ci ildən filologiya elmləri doktoru, professor İbrahim Bayramov rəhbərlik edir.

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNIVERSİTETİ DOKTORANT VƏ DISSERTANTLAR HAQQINDA MƏLUMAT

2016-cı ildə qəbul edilmiş dissertasiya mövzusunun adı təsdiq olunmuş doktorant və dissertantlar haqqında məlumat

Dissertasiya mövzusunun adı təsdiq olunmuşfəlsəfə doktoru proqramı üzrə 2017-ci ildə qəbul olunmuş doktorant və dissertantlar haqqında məlumat