Həftənin Kitabları

3-6 Dekabr 2019 cu il

 1. Zamanov.A.D , Əliyeva.H.İ,Əlixanova G.H Psixoloji xidmətin diadası. Bakı. 2012
 2. Məmmədquluzadə C -150. Bakı. 2019
 3. Həsənov H Azərbaycan Tarixi. Bakı. 2019
 4. Axundova G Azərbaycanın Görkəmli Xanəndələri. Bakı. 2019
 5. Sənətin Firuzəsi ikinci kitab . Bakı. 2019
 6. İsmayıl Şıxlı xatirələrdə. Bakı. 2019
 7. “Qələmlə ,Silahla” Azərbaycan ordusu 100. Kitab- albom. Bakı. 2019
 8. Quliyev. V “Füyuzat”ın iki yazarı. Bakı. 2019
 9. Elatlı E .Yeddinci mərtəbədə qətl. Bakı. 2011
 10. Məmmədov X, İsmayılov N Maşınşunaslığın əsasları fənnindən laborariya işləri. Bakı. 2019
 11. Adıgözəlov A, Əliyev i ,Abbasov R Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəryəsindən məsələ və misallar. Bakı. 2019