Biblioqrafiya və İnformasiya şöbəsi

Əmirəliyeva Nüşabə
Şöbə müdiri

Əliyeva Nazilə
Böyük kitabxanaçı

Şöbə kimi 1967-ci ildən fəaliyyət göstərir.

-Şöbə kitabxanaya daxil olan dövrü və ardı davam edən nəşrlərdəki ən əhəmiyyətli materialları, elmi məcmuələrdəki məqalələri biblioqrafik təsvir edərək elektron kataloqun  bazasına daxil edir.

-Universitetin fəaliyyəti ilə əlaqədar mövzularda biblioqrafik göstəricilər, tövsiyyə göstəriciləri və siyahıları, mövzu kartotekaları, universitetin əməkdaşlarının dərc etdirdikləri əsərlərin kartotekasını, təşkil edir.

-Biblioqrafik xidmətin müxtəlif formalarını(soraq-biblioqrafik xidmət, biblioqrafik informasiya xidməti, biblioqarfik məsləhət)həyata keçirir.

-Soraq-məlumat fondunun təkmilləşdirilməsi, məqalələrin sistemli kartotekasının, habelə ölkəşünaslıq kartotekasının tərtibinin davam etdirir.

-Respublikada həyata keçirilən hüququ, habelə sosial-iqtisadi islahatlara dair mövzuları özündə əks etdirən “Soraq Məlumat Fondu”nun müvafiq məlumat kitabları ilə davamlı qaydada zənginləşməsinə və təkmilləşdirilməsinə,eyni zamanda Boloniya təhsil sisteminə dair materialların toplanaraq,vahid məlumat bazasına daxil edilməsi,

-Doktorantların və gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqat işləri ilə baglımaterialların fonda daxil edilməsi,

-Kataloq və kartotekalar sistemi vasitəsilə kitabxana fondunun tərkibi haqqında oxuculara informasiya verilməsi;

-Şöbəyə müraciət edən hər bir oxucuya fərdi yanaşmaqla, onların şifahi və yazılı sorğularının,habelə kurs və ya elmi tədqiqat işi aparan oxucu sorğularının kitabxananın məlumat aparatından istifadə etməklə daha ətraflı cavablandırılmasının təmin edilməsi,

-dissertasiya,diplom və kurs işi mövzualrı üzrə tövsiyə edilən ədəbiyyat siyahısının tərtibində köməklik göstərilməsi,

-Biblioqrafiya materiallarının hazırlanması və yaradılmasının təmin edilməsi.