Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən Kitabxana İnformasiya Mərkəzinə hədiyyə kitab daxil olmuşdur.

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən Kitabxana İnformasiya Mərkəzinə hədiyyə kitab daxil olmuşdur.

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən Adpu-nun Kitabxana İnformasiya Mərkəzinə “Azərbaycan multikulturalizminin qaynaqları” seriyasından 2-inci kitab olan “Azərbaycan multikulturalizminin elmi -fəlsəfi və ictimai-publisistik qaynaqları” Bakı 2021 -ci il nəşri hədiyyə olunmuşdur.Kitabın elmi redaktoru Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilik Şurasının sədri ,AMEA -nın həqiqi üzvü Kamal Abdulla , tərtibçilər İ.Məmədzadə ,S.Hüseynov ,A.Əlizadə və başqaları.