Azərbaycan Respublikasının Milli arxiv İdarəsi tərəfindən ADPU -nun Kitabxana İnformasiya Mərkəzinə kitablar hədiyyə olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Milli arxiv İdarəsi tərəfindən  ADPU -nun Kitabxana İnformasiya Mərkəzinə kitablar hədiyyə olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Milli arxiv İdarəsi tərəfindən 2019-2020 -ci illərdə nəşr edilmiş Əsgər Rəsulov və Həsən Həsənovun “Azərbaycan Respublikasında arxiv işi” , “İzahlı arxiv terminləri lüğəti” kitablarını , Əsgər Rəsulovun “Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Azərbaycanda təhsil inkişafında xeyriyyəçilik fəaliyyətindən bəzi səhifələr “, Hippokrat andı içənlərin arxiv sənədləri