ADPU –nun Kitabxana – İnformasiya Mərkəzinə iyun ayında yeni nəşrlər daxil olmuşdur

ADPU –nun Kitabxana – İnformasiya Mərkəzinə iyun ayında yeni nəşrlər daxil olmuşdur

ADPU-nun Kitabxana – İnformasiya Mərkəzinə  Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin “İnkişaf –məqsədimizdir” çoxcildliyinin 105,106,107, 108-ci cildi – Qələbə kitabı , həmçinin 2020-ci ildə təsdiq edilmiş yeni nəsil təhsil proqramlarına və ona əsasən qəbul edilmiş ADPU-nun tədris planlarına görə bütün ixtisaslarda məcburi fənn kimi tədris olunacaq Tim Loreman,Joanne Deppeler,David Harveyin “İnklüziv təhsil” kitabı,  müxtəlif elm sahələrini əhatə edən yeni nəşrlər, konfrans materialları ,eyni zamanda dərslik və dərs vəsaitləri  daxil olmuşdur .

 1. İlham Əliyev. İnkişaf –məqsədimizdir.105-ci kitab.Bakı- 2020
 2. İlham Əliyev.İnkişaf –məqsədimizdir. 106-cı kitab. Bakı- 2021
 3. İlham Əliyev . İnkişaf –məqsədimizdir. 107-ci kitab. Bakı- 2021
 4. İIham Əliyev. İnkişaf –məqsədimizdir.108-ci kitab. Qələbə kitabı.Bakı- 2021
 5. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi . Tarix, insan və cəmiyyət.Elmi-nəzəri və elmi metodik jurnal.2021,1(31)
 6. Pedaqoji Universitetin  Xəbərləri.Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası.2021, C.69,  №1
 7. Pedaqoji  Universitetin  Xəbərləri .Humanitar,ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası 2021, C.69, №1
 8. Linqvistika problemləri . Beynəlxalq elmi jurnal. Cild 2,  №1,2021
 9. Doktorantlarin və gənctədqiqatçiların  XIII Respublika Elmi Konfransının  materialları. 1 –ci cild. Bakı – 2019.
 10. Doktorantların və cənc tədqiqatçıların  XIII Respublika Elmi Konfransının materialları. 2-ci cild. Bakı -2019.
 11. Vətən müharibəsi  dövrundə( 27- sentyabr- 10 noyabr 2020) QHT sektorunun fəaliyyətini dair illik hasabat.
 12. Vətən müharibəsində Ermənistanin törətdiyi beynəlxalq cinayətlər haqqında yerli və xarici QHT-rin hasabatları (27 sentyabr- 10 noyabr2020)
 13. Mahirə Nağıqızı. Salam olsun.Bakı -2020.
 14. Mahirə Hüseynova.Ümumtürk dilləri dialekt və şivələrinin qarşılıqlı inteqrasiyası.Bakı-2020.
 15. Nağıqızı Mahirə .Yanından keçmə dağların… Bakı-2021
 16. Əli Tudə. Seçilmiş əsərləri.Bakı- 2020.
 17. Əli Tudə Seçilmiş əsəsrləri. Bakı -2020.
 18. Məhərrəm Hüseynov. Estetik qayə və poetik təkamül.Bakı- 2020
 19. Sevinc Əliyeva. Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsillər. Bakı- 2021
 20. Gültəkin Əliyeva. Azərbaycan ədəbiyyat.Bakı- 2020
 21.  Səadət Mazanova.İnformatika və İTM.Bakı- 2017
 22. Soltanov R.,.Bəbirova S., Atakişiyeva R., Mirzəyev İ. Həyat fəaliyyətinin təhlukəsizliyi.Bakı -2020
 23. Soltan Hüseynoğlu.Ədəbiyyatın metodikası.Laboratoriya məşğələləri. Bakı -2020
 24. Məlahət İbrahimqızı. Münhendən başlayan Zəfər.Bakı-2020.
 25. Fizuli Əsgərli. Uşaq ədəbiyyatı. Bakı-2021
 26. Ərrəhman Əhmədov.Əzizağa Ələkbərov, Zərifə Cavadova .Yeni tarix . Bakı-2021.
 27. Kəmalə İskəndərova.Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsəslardan mühafizə materialları toplusu. Dərs vəsaiti. Bakı-2021.
 28. Nuralı Çələbiyev, Ülviyyə Əfəndiyeva. Ailə və gender psixologiyası.Bakı -2021.
 29. Həsənov V., Zalov Ə.. Mirzəyeva M., İskəndərova K. Üzvi kimya. Dərs vəsaiti .Bakı-2021.
 30. Mirvari İsmayılova. Rəsmi-işgüzar və akademik kommunikasiyanın funksional səviyyəsi.Bakı-2021.
 31. Ümhani Məmmədova. Xüsusi qabiliyyətli uşaqlarla işin təşkili.Bakı-2021.
 32. Nabat Cəfərova.,Maya Qasımova. Azərbaycan dili təlimində didaktik oyunlardan istifadə.Bakı-2021.
 33. Qocayeva X. Musiqi müəllimi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin vokal-ifaçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi yollarının metodikası.BAKI-2021.
 34. Ağayeva R., Məmmədova A. Tələbə və magistrantların pedaqoji təcrübə dövründə kimyadan keçəcəkləri sınaq dərslərinin təşkili və təhlilinə dair metodik göstəriş.Bakı-2021.
 35. Tim Loreman,Joanne Deppeler,David Harvey.İnklüziv təhsil.( İngilis dilindən tərcümə)Bakı 2020.

KİTABXANA –İNFORMASİYA MƏRKƏZİ.

İyun 2021.