2019 cu il 16 -20 dekabr tarixlərində ADPU-nun Kitabxana İnformasiya Mərkəzinə hədiyyə olunan kitabların siyahısı

2019 cu il 16 -20 dekabr tarixlərində  ADPU-nun Kitabxana İnformasiya Mərkəzinə  hədiyyə olunan kitabların siyahısı

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası kafedrası.

1.Dosent. Fəxrəddin Yusifov.

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.2019.1 nüsxə.

2.Veysova Zülfiyyə.

Fəal interaktiv təlim müəllimlər üçün vəsait. 2007.  10 nüsxə.

Kompüter elmləri kafedrası

1.Hümbətəliyev R. və başqaları.

Proqramlaşdırma dilləri II. (Dərs vəsaiti) 2019.  11 nüsxə.

Hesablama texnikasının əsasları və qrafiki redaktorlar. B.2015. 5 nüsxə.

Kimya məsələlərinin həllində proqramlaşdırmanın tətbiqi metodikası. II hissə. 2018.  35 nüsxə.

Riyazi məsələlərin həllində proqramlaşdırmanın tətbiqi metodikası.Python proqramlaşdırma dilində I hissə. 2019. 22 nüsxə.

Гумбаталиев Р. и.др.

Практикум по предмету. Информатика и ИТК. (для специальности: педагог по химии. 2019. 1 nüsxə